Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

Zieleń miejska, zwłaszcza w centrum miasta, staje się coraz bardziej docenianym składnikiem układów urbanistycznych, zarówno planowanych, jak i istniejących, w których istnieje możliwość stworzenia czy też przywrócenia zieleni. Tereny zieleni miejskiej pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływają na złagodzenie lub eliminację uciążliwości życia w miastach, kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku miasta. Jednakże, aby zieleń oprócz spełniania funkcji estetycznej pełniła również inne zadania, musi być różnorodna pod względem biologicznym, bo tylko wtedy zapewnia miejsce różnym gatunkom roślin i zwierząt oraz zapobiega erozji gleb.

W zakresie utrzymania zieleni MZGK Dział Komunalny realizuje zadania:

  • zarządzanie przekazanymi przez Gminę terenami zieleni miejskiej : parkami, zieleńcami
  • bieżące utrzymanie i remonty zieleni
  • tworzenie nowych terenów zieleni
  • utrzymanie lasów komunalnych oraz infrastruktury leśnej
  • współpraca przy tworzeniu przedsięwzięć dotyczących rozwoju terenów zieleni miejskiej

Istnienie różnorakiej zieleni w mieście może być wykorzystane do prowadzenia działalności edukacyjnej, zarówno przyrodniczej jak i ekologicznej, gdzie można pokazywać ekosystemy i poszczególne gatunki.


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Użytkowników : 2
Artykułów : 167
Odsłon : 245977
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości